Locje

Locja jest to rodzaj wiedzy, która jest niezbędna każdemu żeglarzowi. Locje opisują wszystkie kwestie, które są niezbędne do sprawnej i bezpiecznej żeglugi. Zawierają one charakterystykę danych wód, specyfikę warunków klimatycznych, portów wraz z ich otoczeniem,...