Locja jest to rodzaj wiedzy, która jest niezbędna każdemu żeglarzowi. Locje opisują wszystkie kwestie, które są niezbędne do sprawnej i bezpiecznej żeglugi. Zawierają one charakterystykę danych wód, specyfikę warunków klimatycznych, portów wraz z ich otoczeniem, obiektów geograficznych. Locje zawierają również informacje o miejscach niebezpiecznych, których należy unikać, czy okolic nadających się na postój, czy też dłuższy wypoczynek. Znajdziemy tu nawet wzmianki o obyczajach miejscowej ludności. Słowem wszystkie informacje, które pomogą nam bezpiecznie dotrzeć do celu naszej podróży.

Locje wydawane są przez większość większych portów na świecie. Powinni zapoznać się z nimi wszyscy żeglarze. Można je porównać do przepisów ruchu drogowego, bez których niemożliwe byłoby bezpieczne poruszanie się po drogach. W locjach znajdziemy szczegółowe informacje o geografii wybrzeża, a także o znakach nawigacyjnych, czyli obiektach, których podstawowym zadaniem jest pokazywanie bezpiecznej trasy wszystkim uczestnikom ruchu wodnego. Mogą być nimi przykładowo latarnie morskie, ale także wszystkie wysokie obiekty takie jak wieże kościołów, kominy, czy też inne budowle.

Żeglarz dowiaduje się z nich o specyfice każdego obszaru w zależności od pory roku. Istotny jest typ wiatrów, ewentualne oblodzenia, które mogą uniemożliwić nam kontynuowanie podróży. Mamy do czynienia zarówno z locjami morskimi, jak i locjami śródlądowymi. Te drugie informują nas o charakterystyce rzek, jezior, budowlach wodnych, dowiemy się z nich o specyfice oznakowania dróg wodnych.